Τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου του μαθήματος «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Για τα αποτελέσματα της εξέτασης της Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 βλέπε στις παρακάτω λίστες.

Για τα αποτελέσματα της εξέτασης όλων (δηλ. από «κανονικό εξάμηνο» και για «τελική εξέταση») της Πέμπτης 19 Ιανουαρίου 2017 βλέπε παρακάτω.

Ο διδάσκων καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος

Εργαστήριο Ε1

Εργαστήριο Ε2

Εργαστήριο Ε3

Εργαστήριο Ε4

ΤΕΛΙΚΗ