Εργαστήριο Αναγνώριση Προτύπων – Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου «Αναγνώριση Προτύπων» θα γίνει στην αίθουσα Windows I την Πέμπτη 18/1 12:00-13:00.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν να δηλώσουν συμμετοχή στην φόρμα.
Το υλικό του εργαστηρίου είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας