ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) – Κανόνες Διεξαγωγής Εξετάσεων

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.cs.ihu.gr στην ενότητα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ».