Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Οδηγίες Εξέτασης Σεπτέμβριος 2021

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με αυτοματοποιημένο τεστ που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης και ανάπτυξης μέσω τις πλατφόρμας moodle (http://moodle.dcie.teiemt.gr/).

Η εξέταση θα ενεργοποιηθεί 02/09/2021 12:45μμ και θα απενεργοποιηθεί 13:30μμ. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 45 λεπτά. Δυνατότητα έναρξης του τεστ θα υπάρχει και μετά την 12:45μμ ωστόσο, η ολοκλήρωση της εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 13:30μμ.

Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει:

1. Να έχετε κάνει restart στον υπολογιστή σας.

2. Να έχετε δοκιμάσει την σωστή λειτουργία της κάμερας και του μικροφώνου σας.

3. Να έχετε συνδεθεί στο Zoom (Πληροφορίες σύνδεσης υπάρχουν στις ανακοινώσεις του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση) στις 12:30μμ μέσα από το οποίο θα γίνει η ταυτοποίηση σας με την προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας. Η ταυτοποίηση σας θα γίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της εξέτασης.

4. Να μπείτε στην σελίδα του μαθήματος στο Moodle στην ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Εξέταση Σεπτέμβριος 2021). Η εξέταση θα είναι διαθέσιμη μετά την 12:45μμ.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης, οι ερωτήσεις θα έρχονται ελεύθερα. Εφόσον έχετε απαντήσει σε μια ερώτηση, θα έρχεται η επόμενη και θα μπορείτε να επιστρέψετε πίσω και να διορθώσετε μια απάντηση σε προηγούμενη ερώτηση.

Σημειώσεις

1. Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την επικαιροποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού e-mail σας όπως είχε ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

2. Θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στο μάθημα στο Moodle (http://moodle.dcie.teiemt.gr) και στο προφίλ σας (στο moodle) θα πρέπει να έχετε βάλει το ιδρυματικό λογαριασμό e-mail σας καθώς και το σωστό όνομα και επώνυμο.

3. Θα πρέπει να έχετε δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση καθώς και να έχετε αποδεχτεί το έντυπο συναίνεσης στο Courses.

Ο Υπεύθυνος Μαθήματος
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας