ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – Κανόνες Διεξαγωγής Εξετάσεων

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.dcie.teiemt.gr στην ενότητα «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13/9/2021».