Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι :

1) H τελευταία Εργαστηριακή Άσκηση της Τετάρτης 20 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαίου 2016.

2) Την Πέμπτη 21 Απριλίου θα γίνει θεωρία στη Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων όπως επίσης και την Πέμπτη 19 Μαίου 2016.

3) Έχει αναρτηθεί στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση το υλικό και ο τρόπος Εξέτασης του Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος για ΟΛΟΥΣ τους σπουδαστές που το έχουν δηλώσει στο Εαρινό Εξάμηνο 2016.

Η Διδάσκουσα
Μήτσα Αικατερίνη