Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών (Ε)

Για τις ανάγκες του επόμενου εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες οφείλουν να δημιουργήσουν σε δικό τους υπολογιστή ένα προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό με τα στοιχεία τους, σύμφωνα με την άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο εργαστήριο. Το πιστοποιητικό αυτό όσο και το πιστοποιητικό ρίζας θα πρέπει να τα φέρουν στο εργαστήριο για να τα χρησιμοποιήσουν στην επόμενη εργαστηριακή άσκηση.
Κ.Ράντος