Εκπρόσωποι Σπουδαστών για την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Εκπρόσωποι Σπουδαστών για την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Στην επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τμήματος πρέπει να οριστούν 2 εκπρόσωποι σπουδαστών. Καλούνται οι σπουδαστές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας mail στην διεύθυνση lmous@teiemt.gr με θέμα «Για επιτροπή Πρακτικής». Σε περίπτωση που προκύψουν παραπάνω υποψήφιοι, οι εκπρόσωποι θα επιλεγούν με κλήρωση.