Συνάντηση Πρακτικής

Συνάντηση Πρακτικής

Την Τετάρτη, 24/02 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Α1 θα γίνει συνάντηση στην οποία θα απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με την Πρακτική Άσκηση.