Σήματα και Συστήματα – Κατανομή σε τμήματα

Στο έγγραφο με μπλε χαρακτήρες εμφανίζονται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τις υπόλοιπες ασκήσεις τις ημέρες:
09/03/21 & 12/03/21
23/03/21 & 26/03/21
06/04/21 & 09/04/21
20/04/21 & 23/04/21
18/05/21 & 21/05/21

και με κόκκινο όσοι θα παρακολουθήσουν τις υπόλοιπες ασκήσεις τις ημέρες:
16/03/21 & 19/03/21
30/03/21 & 02/04/21
13/04/21 & 16/04/21
11/05/21 & 14/05/21
25/05/21 & 28/05/21

Ο Διδάσκων