Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» θα γίνει την Τρίτη 5/6 στις 19:00 στην αίθουσα Windows I.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας