Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση (Εργαστήριο) – Παρουσιάση Εργασιών

Η παρουσίαση των εργασιών του εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» θα γίνει και για τα δύο τμήματα Ε1 & Ε2 την Τρίτη 5/6 στις 18:00 στην αίθουσα Windows I.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας