Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (Εργαστήριο) – Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση (παλαιοί φοιτητές που διδάχθηκαν το μάθημα σε C++) θα γίνει την Παρασκευή 8/6 στην αίθουσα Windows I σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας