Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Θεωρία

Η παράδοση της θεωρίας του μαθήματος θα γίνεται με τη χρήση μεθόδων εξ’αποστάσεως διδασκαλίας με τη χρήση του ίδιου συνδέσμου παρακολούθησης (έχει ανακοινωθεί στην σελίδα του μαθήματος στην ασύγχρονη εκπαίδευση) που χρησιμοποιείται για το εργαστήριο και με βάση το ισχύον πρόγραμμα διδασκαλίας, με ημέρα έναρξης την 25/3.

Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές, θα γίνει η 1η αναπλήρωση του μαθήματος την Κυριακή 22/3 18:00-21:00.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας