Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων – Έναρξη Διδασκαλίας

Την Δευτέρα 22/02/2021 θα πραγματοποιηθεί το 1ο μάθημα στα Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων.

Ο σύνδεσμος Zoom (Zoom: Σύνδεση στην Εβδομαδιαία Τηλεσυνάντηση) υπάρχει αναρτημένος στην ασύγχρονη εκπαίδευση στο moodle.dcie.teiemt.gr.

Το μάθημα σχετίζεται άμεσα με την κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού γιαυτό θα πρέπει να προτιμηθεί από τους φοιτητές που τους ενδιαφέρει ουσιαστικά η αντίστοιχη κατεύθυνση.

Οι φοιτητές που είχαν επενδύσει σωστά σε γνώση στο μάθημα Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και σε όλα τα μαθήματα προγραμματισμού αν συνεχίσουν σε αυτό το μάθημα με την αντίστοιχη προσπάθεια θα έχουν ιδιαίτερη επιτυχία – στο συγκεκριμένο μάθημα.

Στα ειδικά θέματα βάσεων δεδομένων θα υπάρξει Υποχρεωτική Ατομική Εργασία (πιλοτικό Project) σε Java & Oracle που θα συμμετέχει 30% στη συνολική βαθμολογία, ενώ η Εξεταστική θα συμμετέχει στο 70%.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα ειδικά θέματα βάσεων να συνδεθούν στην πλατφόρμα Διαχείρισης Ομάδων Μαθημάτων (https://courses.cs.ihu.gr) και να δηλώσουν ομάδα παρακολούθησης (υπάρχει μόνο μία ομάδα).

Με εκτίμηση,