Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Αναπλήρωση Μαθημάτων

Η αναπλήρωση των χαμένων ωρών του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση», για την θεωρία και το εργαστήριο θα γίνει σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Θεωρία
======
28/5 – 16:00 – 19:00 (Α1)
4/6 – 16:00 – 19:00 (Α1)

Εργαστήριο
==========
21/5 (20:00-21:00)
28/5 (20:00-21:00)

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας