Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Αναπλήρωση Μαθημάτων

Η αναπλήρωση των χαμένων ωρών του μαθήματος «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων», για την θεωρία και το εργαστήριο θα γίνει σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Θεωρία
======
7/6/2019 – 17:00 – 21:00

Εργαστήριο
==========
Ε1 – 22/5 (09:00-10:00), 29/5 (09:00-10:00)
Ε2 – 23/5 (19:00-20:00), 30/5 (19:00-20:00)
Ε7 – 22/5 (10:00-11:00), 23/5 (20:00-21:00),30/5 (20:00-21:00)
Ε8 – 22/5 (20:00-21:00), 29/5 (20:00-21:00)

Σημείωση: Σε περίπτωση με επικάλυψη με άλλο μάθημα, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης σε άλλο τμήμα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας