«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων», Παρουσίαση-Εξέταση Ομαδικών Εργασιών

«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων», Παρουσίαση-Εξέταση Ομαδικών Εργασιών

Ανακοινώνονται τα εξής:
1ον. Την προσεχή Τετάρτη (22/05/2019) δεν θα διεξαχθεί το μάθημα.
2ον. Η παρουσίαση-εξέταση των Ομαδικών Εργασιών θα διεξαχθεί στις 05/06/2019 και 07/06/2019, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του μαθήματος.
3ον. Όσες ομάδες επιθυμούν η παρουσίαση-εξέταση της εργασίας τους να γίνει την Τετάρτη 29/05/2019, να στείλουν μήνυμα στο email του διδάσκοντα (g_tsimperidis@yahoo.gr).