Υλη στα μαθήματα Προγραμματισμός Δικτύων, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Βϊοπληροφορική

Προγραμματισμός Δικτύων

Από το βιβλίο «Java Network Programming» που πήρατε την ελληνική μετάφραση,
βγαίνει μόνο το κεφάλαιο 11,
«Nonblocking Ι/Ο»


Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Από το βιβλίο «The C++ Programming language» του Bjarne Stroustrup,
που πήρατε μεταφρασμένο,
είναι στην ύλη τα πρώτα 22 κεφάλαια, δηλαδή μέχρι και χωρίς τα Templates.

Βϊοπληροφορική

Επειδή στο τωρινό εξάμηνο το μάθημα αντικαταστάθηκε με «Προγραμματισμό Java»,
οι παλιοί φοιτητές θα εξεταστούν στην σχετική ύλη της Βϊοπληροφορικής που διδάχτηκαν σε προηγούμενα έτη.

Οι τωρινοί φοιτητές θα εξεταστούν από το βιβλίο «Java SE 9 for the Impatient» του Cay S. Horstmann,
που διδάχτηκε και
τα πρώτα 9 κεφάλαια είναι στην ύλη (σελ. 1-326), μέχρι και χωρίς το «Concurrent Programming»

Τα μαθήματα της Τρίτης 28/5, Τετάρτης 29/5, Πέμπτης 30/5 θα γίνουν.

Την εβδομάδα των «αναπληρώσεων» (3/6 με 7/6) δεν θα γίνουν μαθήματα.

Στέργιος Παπαδημητρίου