Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (Εργαστήριο) – Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση (για φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων) θα γίνει την Παρασκευή 7/6 10:00 – 11:00 στην αίθουσα Windows I.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση (μέχρι 27/5) μέσω της φόρμας.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας