Αναγνώριση Προτύπων – Εργαστηριακά Τμήματα

Τα εργαστηριακά τμήματα όπως αυτά προέκυψαν από τις δηλώσεις καθώς και το πρόγραμμα του εργαστηρίου είναι τα εξής.

Σημείωση: Οι φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο στο παρελθόν και έχουν κοπεί από βαθμό δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν ξανά το εργαστήριο και μπορούν να εξεταστούν στην τελική εξέταση. Οι δηλώσεις για συμμετοχή στην τελική εξέταση θα γίνουν μία εβδομάδα πριν την εξέταση.