Ηλεκτρικά Κυκλώματα (εργαστήριο)

Οι φοιτητές που δήλωσαν την ομάδα Ε1 της Τρίτης και αυτοί που δήλωσαν την ομάδα Ε4 της Τετάρτης, θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο με την ομάδα Ε3 της Τετάρτης 9/10 στις 13:00. (Η αλλαγή οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό δηλώσεων)
Η ομάδα Ε2 της Τρίτης 8/10 θα γίνει κανονικά.
Θα επαναπροσδιοριστούν οι ομάδες