Αναβολή εργαστηρίου του μαθήματος «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Το εργαστήριο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 λόγω διαδοχικών έκτακτων συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του ΔιΠαΕ που προέκυψαν την τρέχουσα εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη με συμμετοχή του διδάσκοντα καθηγητή Βασ. Καμπουρλάζου. Οι απώλειες ωρών θα καλυφτούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.