Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (εργαστήριο)

Οι φοιτητές που δήλωσαν στις ομάδες Ε2 και Ε3, την Τετάρτη 9/10, θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο στις 9:00 με την ομάδα Ε1. (Η αλλαγή οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό δηλώσεων).
Η ομάδες Ε1 και Ε4 θα γίνουν κανονικά.
Θα επαναπροσδιοριστούν οι ομάδες