ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκομωσία και έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία σε συνεννόηση πάντοτε με τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους, αλλά δεν έχει ακόμη εξεταστεί, να την καταθέσουν σε αυτόν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαίου, ώστε αυτή να εξεταστεί την εβδομάδα από 4-7 Ιουνίου με ευθύνη του Επιβλέποντα.