Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων – Εργασία Β΄Μέρος

Ενημερώνω τους φοιτητές πως δίνεται παράταση μιας εβδομάδας στην υποβολή του Β” Μέρους της Εργασίας.