Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 11/5/2020 λήγει η προθεσμία υποβολής του πρώτου κύκλου εργασιών για το εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, που έχω στείλει μέσω e-mail στους εγγεγραμμένους στο εργαστήριο.

Καλούνται οι φοιτητές του εργαστηρίου να υποβάλλουν έγκαιρα τις εργασίες τους και να επιβεβαιώσουν στο e-mail μου (asoilemes@gmail.com) τη συμμετοχή τους στην τελική προφορική εξέταση του εργαστηρίου.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, όπως ανέφερα και στο σχετικό e-mail, η διεκπεραίωση των εργασιών είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση.

Ο διδάσκων

Ανδρέας Σοϊλεμές