Επιστημονικός Υπολογισμός θεωρία (ΝΕΟ)

Στην Ασύγχρονη έχουν αναρτηθεί οι ορθές καταστάσεις.