Εξετάσεις Θεωρίας “Ηλεκτρονικά Κυκλώματα”

Έχουν σταλεί e-mail στον ιδρυματικό λογαριασμό ΌΛΩΝ των φοιτητών που έχουν εγγραφεί στο http://moodle.dcie.teiemt.gr ή στο https://courses.cs.ihu.gr ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος.
Τα e-mail αυτά είτε επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα συμμετοχής και περιέχουν οδηγίες, ή πληροφορούν για τυχόν ελλείψεις.
Παρακαλείστε να ελέγξετε τα σχετικά e-mail και:
(α) να αποκαταστήσετε το ταχύτερο τις ελλείψεις, ώστε να περιληφθείτε στις εξετάσεις ή
(β) να με ενημερώσετε αν δεν τα έχετε λάβει.

Ανδρέας Σοϊλεμές