Εξέταση του μαθήματος «Υπολογιστικά Συστήματα Νανοτεχνολογίας»

Αγαπητοί φοιτητές

Το μάθημα «Υπολογιστικά Συστήματα Νανοτεχνολογίας» θα εξεταστεί προφορικά με τη χρήση του λογισμικού Google Meet. Έχετε ήδη λάβει προσκλήσεις στο ακαδημαϊκό σας email.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση headphones και θα πρέπει να απαντάτε στις ερωτήσεις χωρίς καθυστέρηση. Κατά τη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση φοιτητή με τη χρήση της ακαδημαϊκής ή αστυνομικής ταυτότητας.

Ο διδάσκων
Δρ. Βασίλειος Μαρδύρης