Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος “Ηλεκτρονικά Κυκλώματα”

Σε απάντηση των e-mail που έχω λάβει σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και το περιεχόμενό τους, ενημερώνω ότι έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην από 19/6/2020 ανακοίνωσή μου.

Το μόνο που μπορώ, διευκρινιστικά να προσθέσω σε σχέση με τα θέματα, είναι ότι επιπρόσθετα με τις ασκήσεις, στις συγκεκριμένες εξετάσεις, λόγω του τρόπου διεξαγωγής τους, θα υπάρχουν ΚΑΙ ερωτήσεις θεωρίας, την οποία δε θα χρειαστεί να διαβάσετε ξεχωριστά, αφού, για να μπορέσετε να λύσετε ασκήσεις θα πρέπει ήδη να τη γνωρίζετε.

Τέλος, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι λόγω της υπερπληθώρας ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ συναινετικών δηλώσεων (Πάνω από 120 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δηλαδή σαφώς περισσότερες από τις εμπρόθεσμες), μου είναι χρονικά ΑΔΥΝΑΤΟ να εξυπηρετήσω περισσότερες. Είμαι υποχρεωμένος όσες λαμβάνω από τούδε και στο εξής να τις αγνοώ, ώστε να προλάβω να εξυπηρετήσω αυτές που ήδη έχω λάβει.

Ανδρέας Σοϊλεμές