Εξετάσεις Θεωρίας “Ηλεκτρονικά Κυκλώματα”

Οι εξετάσεις της Θεωρίας του μαθήματος Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, θα διενεργηθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τρίτη 14/7/2020 από τις 09:00 ως τις 20:00.

Η εξεταστέα ύλη θα είναι οι σημειώσεις που έχει αναρτήσει ο κος Παχίδης και τις οποίες έχετε διδαχθεί και το πνεύμα των θεμάτων επίσης ίδιο.
Η ιστοσελίδα του μαθήματος είναι η: Σελίδα Μαθήματος και περιλαμβάνει Θεωρία και Θέματα παρελθόντων ετών.

Αρχικά (στις 09:00), θα διενεργηθούν οι εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας Moodle.

Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα παραλάβουν e-mail (στο e-mail που έχουν δηλωμένο στη Γραμματεία). Το e-mail θα τους πληροφορεί αν είναι επιτυχόντες ή όχι.

Οι επιτυχόντες, θα εξεταστούν προφορικά μέσω Skype, σε ομάδες των 5 έως 9 ατόμων και σε άγνωστη ώρα, επειδή δεν είναι εξ’ αρχής γνωστές οι ομάδες των επιτυχόντων. Κατά τη φάση της προφορικής εξέτασης, η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ενώ θα πρέπει είναι άμεσα διαθέσιμη προς επίδειξη η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν προνοήσει να απομονώσουν τυχόν θορύβους που θα μπορούσαν να διαταράξουν την εξεταστική διαδικασία. Σε περίπτωση που δε λάβουν e-mail ως τις 11:00, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μου στο asoilemes@gmail.com.

Καλή επιτυχία