ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 12/1/16 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τμήμα Ώρα
Ε1 09:00-10:00
Ε2 10:00-11:00
Ε3 11:00-12:00
Ε4 13:00-14:00
Τελική 14:00-15:00

Ο Διδάσκων
Δρ.Γεώργιος Α. Παπακώστας