Εξετάσεις Εργαστηρίου Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Εξετάσεις Εργαστηρίου Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού θα γίνουν ως εξής:

1. Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο θα εξεταστούν κανονικά στα τμήματά τους κατά την διάρκεια της εβδομάδας 7-11 Ιανουαρίου.
2. Οι σπουδαστές που το έχουν δηλώσει τελική θα εξεταστούν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου στις 10πμ στο εργαστήριο ΕΠΥΣ.