Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Οδηγίες Εξέτασης

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με αυτοματοποιημένο τεστ που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης και ανάπτυξης μέσω τις πλατφόρμας moodle (https://moodle.cs.ihu.gr/).

Η εξέταση θα ενεργοποιηθεί 09/07/2020 09:30πμ και θα απενεργοποιηθεί 10:20 πμ. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 45 λεπτά. Δυνατότητα έναρξης του τεστ θα υπάρχει και μετά την 09:30πμ ωστόσο, η ολοκλήρωση της εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 10:20πμ.

Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει:

1. Να έχετε κάνει reset στον υπολογιστή σας.
2. Να έχετε δοκιμάσει την σωστή λειτουργία της κάμερας και του μικροφώνου σας.
3. Να έχετε συνδεθεί στο Zoom (https://zoom.us/j/111528387) στις 09:00πμ μέσα από το οποίο θα γίνει η ταυτοποίηση σας με την προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας. Η ταυτοποίηση σας θα γίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της εξέτασης.
4. Να μπείτε στην σελίδα του μαθήματος στο Moodle στην ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Εξέταση ΕΕ 2020). Η εξέταση θα είναι διαθέσιμη μετά την 09:30πμ.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης, οι ερωτήσεις θα έρχονται διαδοχικά. Εφόσον έχετε απαντήσει σε μια ερώτηση, θα έρχεται η επόμενη χωρίς να μπορείτε να επιστρέψετε πίσω και να διορθώσετε μια απάντηση σε προηγούμενη ερώτηση.

Δοκιμαστική Εξέταση
Έχει προγραμματιστεί μία δοκιμαστική εξέταση 08/07/2020 09:00πμ (διάρκεια 5 λεπτά), με 3 ερωτήσεις, ώστε να δοκιμαστεί η διαδικασία εξέτασης. Στην δοκιμαστική εξέταση απαιτείται η εκτέλεση των παραπάνω βημάτων 1-3.

Σημειώσεις
1. Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την επικαιροποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού e-mail σας όπως είχε ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.
2. Θα πρέπει να έχετε εγγραφή στο μάθημα στο Moodle (https://moodle.cs.ihu.gr/) και στο προφίλ σας (στο moodle) θα πρέπει να έχετε βάλει το ιδρυματικό λογαριασμό e-mail σας καθώς και το σωστό όνομα και επώνυμο.