ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦ. ΨΗΦ. ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Η προφορική εξέταση εξ αποστάσεως των μαθημάτων θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι Ομάδες Προφορικής Εξέτασης έχουν αναρτηθεί στον χώρο των μαθημάτων στο moodle.cs.ihu.gr

Ο διδάσκων