Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Εξέταση θεωρίας

Στο συνημμένο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και τους κανόνες εξέτασης του μαθήματος.
Την Παρασκευή 26/6, στις 9:00 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική εξέταση. Καλείστε να είστε παρόντες ώστε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η επίσημη εξέταση, καθώς και για να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις συνημμένες οδηγίες πριν ζητήσετε να σας δοθούν διευκρινήσεις για κάποιο θέμα.
Κ.Ράντος