Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων – ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές που το δήλωσαν, θα γίνει την Τετάρτη 29/5/19 στις παρακάτω ώρες:

14:00 Από Αγγελόπουλος Σάββας έως Δαμιανίδης Χρρήστος
14:45 Από Δαούτσαλης Ανδρέας έως Κατσαντούρης Κωνσταντίνος
15:30 Από Κατσιώπης Αχιλλέας έως Μπακράτση Βασιλική
16:15 Από Μπαλής Ευάγγελος έως Πλιάκος Φώτης
17:00 Από Πολατίδης Ανδρέας έως Τριανταφύλλου Σταύρος
17:45 Από Τρόκα Άγγελος έως Ψαρρά Αλεξάνδρα