Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες – Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14/2 αφορά μόνο όσους έχουν παρακολουθήσει το μάθημα στο παρελθόν. Όσοι φοιτητές δε το έχετε διδαχθεί (φοιτητές 7ου εξαμήνου) δε μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση.
Κ.Ράντος