Εξέταση Ηλεκτρονικής Επιχειρησιακής Δράσης

Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: 3/9/20  12:20

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει ως ακολούθως.

Θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να συνδεθούν στο σύστημα τηλεκπαίδευσης ZOOM στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/91850041226 με meeting password 609282
Θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να έχουν την κάμερα και το μικρόφωνο τους ανοιχτά και να απαντήσουν σε τυχαίες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση από τον διδάσκοντα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου και όσοι έχουν πάνω από το 5 δύναται να κληθούν άμεσα για προφορική εξέταση.

 

Ακολουθούν οδηγίες εξέτασης

1.   Προετοιμασία πριν τις  εξετάσεις

Κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι διαθέτει τα εξής:

 • Για να καταχωρηθεί ο βαθμός του φοιτητή σε κάποιο μάθημα, θα πρέπει να έχει ήδη δηλώσει το μάθημα στο https://e-secretariat.teiemt.gr/unistudent/ και να έχει ενημερώσει το προφίλ του στο eclass με το Αριθμό Μητρώου του (ΑΜ), όπως αυτός αναγράφεται στην Ακαδημαϊκή του ταυτότητα.
 • Πρέπει να είστε ντυμένοι όπως όταν βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο.
 • Φροντίστε να έχετε καλύψει φυσικές ανάγκες σας πριν την έναρξη της εξέτασης. Για παράδειγμα φροντίστε να έχετε κοντά σας λίγο νερό ή οτιδήποτε ενδέχεται να χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Σημειώσεις, κομπιουτεράκι και γραφική ύλη (στυλό-μολύβι, πρόχειρα χαρτιά για την επίλυση ασκήσεων).
 • Φοιτητική ταυτότητα: Στην διαδικασία ταυτοποίησης κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να επιδείξει αμέσως την ταυτότητά του στον εξεταστή.
 • Απενεργοποίηση VPN: Εάν κάποιος φοιτητής χρησιμοποιεί VPN θα πρέπει να το έχει απενεργοποιήσει πριν συνδεθεί. Διαφορετικά διατρέχει τον κίνδυνο το γραπτό του να μην γίνει αποδεκτό από το σύστημα.
 • Ησυχία στον χώρο. Κατά την διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να επικρατεί ησυχία στον χώρο για να μην ενοχλούνται οι άλλοι φοιτητές, δεδομένου ότι κατά την διάρκεια των εξετάσεων ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ.
 • Χώρο στον οποίο θα βρίσκεται MONO ο εξεταζόμενος. Να ζητήσει από τους οικείους του να μην ενοχλήσουν κατά την διάρκεια της εξέτασης (από την στιγμή εισόδου στο ΖΟΟΜ), διότι κάτι τέτοιο θα επιφέρει αποβολή από την εξέταση!
 • Σύνδεση με το Διαδίκτυο, σε ταχύτητα που να μπορεί ο εξεταζόμενος να λειτουργεί το ΖΟΟΜ και το Open eclass με ανοικτή κάμερα. Συνιστάται η ενσύρματη σύνδεση του υπολογιστή με τον router. Επίσης ο φοιτητής θα πρέπει να ζητήσει από τους οικείους του να μην κάνουν «βαριά» χρήση του Διαδικτύου την ώρα της εξέτασης (π.χ. μετάδοση βίντεο, χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών- τηλεόρασης κ.λπ.).
 • Ηλεκτρονικό υπολογιστή (ο οποίος να μπορεί να συνδεθεί με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ και την πλατφόρμα Open eclass), κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία (όχι ακουστικά). Τάμπλετς και κινητά τηλέφωνα αποκλείονται για τεχνικούς λόγους.
 • Από την στιγμή που δίνονται τα θέματα δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μιλάει. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να βλέπει είτε στην οθόνη, είτε στο έπιπλο που βρίσκεται ο υπολογιστής και στο οποίο θα έχει τις σημειώσεις και την γραφική του ύλη. Βλέμματα δεξιά-αριστερά στον χώρο αποτελούν λόγο υποψίας ότι υπάρχει άτομο που βοηθά τον φοιτητή, άρα και λόγος αποβολής του.
 • Επειδή τα μικρόφωνα θα είναι ανοιχτά φροντίστε να επικρατεί ησυχία στον χώρο, για να μην ενοχλούνται οι εξεταζόμενοι. Υπενθυμίζεται ότι όποιος κάνει θόρυβο ή έχει κλειστό το μικρόφωνό του φαίνεται στην οθόνη του εξεταστή.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας με οποιονδήποτε τρόπο, από τους εξεταζόμενους.