Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Οδηγίες Εξέτασης Σεπτεμβρίου

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με αυτοματοποιημένο τεστ που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης και ανάπτυξης μέσω τις πλατφόρμας moodle (https://moodle.cs.ihu.gr/).

Η εξέταση θα ενεργοποιηθεί 03/09/2020 08:15πμ και θα απενεργοποιηθεί 09:05 πμ. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 45 λεπτά. Δυνατότητα έναρξης του τεστ θα υπάρχει και μετά την 08:15πμ ωστόσο, η ολοκλήρωση της εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 09:05πμ.

Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει:

1. Να έχετε κάνει reset στον υπολογιστή σας.

2. Να έχετε δοκιμάσει την σωστή λειτουργία της κάμερας και του μικροφώνου σας.

3. Να έχετε συνδεθεί στο Zoom (https://zoom.us/j/95316736704) (απαιτείται η χρήση του Passcode: 343011) στις 08:00πμ μέσα από το οποίο θα γίνει η ταυτοποίηση σας με την προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας. Η ταυτοποίηση σας θα γίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της εξέτασης.

4. Να μπείτε στην σελίδα του μαθήματος στο Moodle στην ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020). Η εξέταση θα είναι διαθέσιμη μετά την 08:15πμ.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης, οι ερωτήσεις θα έρχονται διαδοχικά. Εφόσον έχετε απαντήσει σε μια ερώτηση, θα έρχεται η επόμενη χωρίς να μπορείτε να επιστρέψετε πίσω και να διορθώσετε μια απάντηση σε προηγούμενη ερώτηση.

Σημειώσεις

1. Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την επικαιροποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού e-mail σας όπως είχε ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

2. Θα πρέπει να έχετε εγγραφή στο μάθημα στο Moodle (https://moodle.cs.ihu.gr/) και στο προφίλ σας (στο moodle) θα πρέπει να έχετε βάλει το ιδρυματικό λογαριασμό e-mail σας καθώς και το σωστό όνομα και επώνυμο.