Εξέταση εργαστηρίου «Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών»

Η εξέταση του εργαστηρίου για το μάθημα «Προστασία και Ασφγάλεια Συστημάτων Υπολογιστών» θα γίνει την Τετάρτη 9/6 και ώρα 15:00 για όλα τα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα δώσουν μόνο τελική εξέταση. Η εξέταση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom. Λεπτομέρειες θα αναρτηθούν τις επόμενες μέρες στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρρμα της ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Κ.Ράντος