Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Εξέταση Εργαστηρίου

Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων» θα διεξαχθεί την Τρίτη 8/6 στις 16:00.
Η εξέταση (υλοποίηση άσκησης/κώδικα) θα γίνει μέσω του ΖΟΟΜ, οι οδηγίες σύνδεσης υπάρχουν στην σελίδα του μαθήματος «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (Python)» στις ανακοινώσεις του εργαστηρίου. Οι σημειώσεις του εργαστηρίου βρίσκονται στην ίδια σελίδα.

Παρακαλούνται όσοι/όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση να :

1) Δηλώσουν συμμετοχή μέσω της φόρμας.
2) Αποστείλουν υπογεγραμμένο το έγγραφο συναίνεσης στον διδάσκοντα (gpapak@teiemt.gr).

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας