Εξέταση εργαστηρίου Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

Η εξέταση του εργαστηρίου στα Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, θα πραγματοποιηθεί γραπτώς,
μαζί με την εξέταση της θεωρίας του ίδιου μαθήματος, στην προβλεπόμενη ημερομηνία (δηλ Δευτέρα 29/1, ώρα 8:30-10:30).
Για τα θέματα του θεωρητικού μαθήματος θα υπάρχει διαθέσιμη 1 ώρα, και 30 min για τα εργαστηριακά θέματα.

Ο διδάσκων
Στέργιος Παπαδημητρίου