Αναβολή μαθήματος «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών»

Το προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 18/12 μάθημα αναβάλλεται λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντος.
Κ.Ράντος