Αναπλήρωση (2η) – Εργαστήριο «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός»

Η αναπλήρωση του αναβληθέντος εργαστηρίου (7/12) «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» θα γίνει την Τρίτη 19/12 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ε2 : 11:00 – 12:00
Ε1 : 12:00 – 13:00

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας