Εξέταση εργαστηρίου Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9/1/2020 σε δύο ομάδες

  • 12.00 για τα Τμήματα Ε1, Ε2, Ε1β και Ε2β
  • 14.00 για τα Τμήματα Ε3, Ε4, Ε5 και παρατηρητές