Εξέταση εργαστηρίου Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8/1/2020 στις 14.30 στο ΤΟΛ 2.2