ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧ. ΥΠΟΛ. – ΨΗΦ. ΣΥΣ. – ΣΥΣ. ΜΙΚΡΟ

Η εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
Επισημαίνεται ότι συμμετοχή στην εξέταση έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή/το μάθημα στο courses ΚΑΙ στην ηλεκτρονική γραμματεία του τμήματος.

Το πρόγραμμα είναι:

102ΓΥΥΚ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – E, Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, 18.00-19.00 μμ στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
306ΕΥΥΚ Ψηφιακά Συστήματα – E, Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, 19.00-20.00 μμ στο ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΚΟΜΩΣΙΕΣ)
504ΕΥΥΚ Συστήματα Μικροϋπολογιστών – E, Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, 20.00-21.00 μμ στο ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΚΟΜΩΣΙΕΣ)

Ο διδάσκων