Διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία (δια ζώσης)

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

358_2022-01-11